NYHET

Idag är det den internationella dagen mot kvinnlig könsstympning.

Sofia A

I år riskerar cirka 4,3 miljoner flickor runt om i världen att utsättas för detta könsrelaterade våld. Övergreppet ger svår smärta, chock, svårigheter att kissa, blödningar och infektioner som i vissa fall orsakar dödsfall.

Övergreppet kan ge långsiktiga konsekvenser för sexuell och reproduktiva hälsa. Det kan även utlösa beteendestörningar och få allvarliga konsekvenser för kvinnors och flickors psykiska hälsa. Psykologiska konsekvenser kan inkludera förlust av tillit och förtroende för vårdgivare, ångest, depression och PTSD.

Kampen mot kvinnlig könsstympning får aldrig upphöra, varken nationellt eller internationellt!