NYHET

Österåker skall bli mer som Österåker

Budget 2024, plan 2025-2026

Lågkonjunkturen slår hårt mot enskilda, företag, föreningar, regioner och kommuner. På område efter område ser vi hur positiva prognoser skrivs ner och hur osäkerheten för framtiden blir allt mer påtaglig. Inflationen, arbetslösheten, räntehöjningar, nedgången på bostadsmarknaden och säkerhetsläget, både här hemma och i omvärlden för att nämna några. Det är nu som Österåker behöver bli mer som Österåker var en gång i tiden.

Klicka på länken nedan för att ta del ha hela vårt budgetförslag.
S budget 2024 plan 2025-2026 1.9 20231023.pdf (slideshare.net) Länk till annan webbplats.